QRZ callsign lookup:

2015

 

Kennelijk gaf het vooruitzicht van een hapje en een drankje veel leden van beide verenigingen voldoende motivatie om deze avond te bezoeken. Met een aantal van 42 leden hadden we voor zover wij weten een record. Dankzij het onvermoeibare bar-team (dank!) hadden we iets lekkers bij de gratis koffie en alsof het niet op kon kwam er daarna een constante stroom van zoutjes en hapjes ter verhoging van de feestvreugde. En natuurlijk was het raden van een twaalftal moeilijk te herkennen componenten/apparaten een hele uitdaging die enthousiast werd aangegaan. Fred en Geeuwke hadden deze quiz heel goed voorbereid en de winnaars kregen de hoofdprijs, bestaande uit een extra consumptiebon. Met moeite namen de leden afscheid van deze eindejaar-gezelligheid, want past rond 11 uur kon het sein: situatie-meester gegeven worden toen de laatste mensen het pand verlieten.

 

 

Voor de verkoping op deze avond werden karrevrachten materiaal binnen gebracht door de VRZA- en VERON leden. Onder de bezielende leiding van Wolter Nijmeijer PA5WN in zijn functie als afslager werden veel van de spullen aan de man gebracht. De stemming zat er al snel in, niet in het minst door de slimme koppelverkoop-trucjes van Wolter en de snedige opmerkingen uit het publiek. Het was goed om te zien dat een fikse hoeveelheid apparaten, onderdelen en andere snuisterijen van eigenaar verwisselden. Het overschot, dat gedoneerd werd aan de afdelingen, wordt bewaard tot de volgende vlooienmarkt in Rosmalen. Op deze manier zijn de clubkassen weert wat aangevuld en dat kan goed van pas komen nu we een nieuwe opslagruimte zullen moeten gaan huren voor de PACC contestspullen omdat we wegens sloop de oude locatie moeten gaan verlaten.

 

In de clubavond van oktober heeft Ruud Ivens PG1R met ons een akoestische rondreis gemaakt door de aether om ons in te wijden in de wondere wereld van de geheimzinnige signalen die te pas en te onpas onze amateurbanden illegaal gebruiken. Uit de luidspreker klonken de meest exotische piepen, fluiten en knorren die veroorzaakt worden door de digitale radiocommunicatie van allerlei subversieve groeperingen. Tegelijkertijd legde Ruud uit wat aan deze inbreuk op onze rechten gedaan wordt (voor zover mogelijk) en wat wij zelf kunnen doen. En op die manier werd het een leerzame avond voor iedereen die actief is op de HF banden.

 

 

 

Op 8 september was het dan eindelijk weer zover. Na het zomerreces kon de radio hobby weer van start gaan met een genoeglijk weerzien van elkaar, waarbij de vakantiebelevenissen volop werden uitgewisseld. Nadat het de besturen was gelukt om de videotechniek aan de praat te krijgen en de menigte zover te kalmeren dat de spreker zich verstaanbaar kon maken, presenteerde en demonstreerde Mans, PA0MBJ, de RigExpert antenne analyzer die momenteel in het bezit is van onze VERON en VRZA afdeling en die door de leden op aanvraag geleend kan worden. Mans liet zien hoe het apparaat bediend moet worden en hoe je de diverse metingen kan verrichten aan antennes en voedingslijnen. Ook maakte hij duidelijk wat je vooral NIET met het apparaat moet doen zodat we niet met de elektronische brokken komen te zitten. Aan de hand van enkele opgetelde antennes werd de analyzer in de praktijk gedemonstreerd.

 


Donderdagavond 11 juni j.l. hebben we de spullen opgehaald bij de Soma welke de woensdagochtendclub weer netjes klaar had staan. Dit jaar hadden we een ander veld maar dit veld bleek groot genoeg te zijn. Vrijdag rond 11:00 uur had Andre de tent opgehaald welke we weer beschikbaar kregen via de scouting. Rond 13:30 konden we beginnen met opbouwen en dat viel niet mee. De temperatuur lag rond de 25 graden en dat zorgde ervoor dat iedereen liep te puffen. Inmiddels waren Marco, Glenn en Ronald ook gearriveerd en konden we de tent opzetten. Onder supervisie van Andre ging dat vlot en stond de tent al snel. Vervolgens schoten her en der masten als paddenstoelen uit de grond en konden de eerste verbindingen gemaakt worden. Ronald bekommerde zich het weekend over de Wifi verbinding welke opvallend goed werkte. Het waren velddagen waarbij veel geëxperimenteerd werd. Verschillende antennes werden getest en hierbij was de nieuwe analyzer een welkome aanvulling. Vrijdagavond zijn een aantal leden nog bij de buren van het andere kampeerveld wezen buren en strompelden bij het ochtendgloren richting hun slaapplaats.  Zaterdag was iedereen vrij snel wakker, na koffie en een broodje ei konden we weer aan de slag met testen, opbouwen van antennes, verbinding maken en pc onderhoud. Marco had speciaal voor de velddagen een pc in elkaar geknutseld welke bij elkaar zo’n 10 uur bezig was om alle updates van windows binnen te halen. Uiteindelijk lukte dat ook.De zaterdag vloog ook voorbij en ondertussen kwamen er nog wat leden langs om te buurten en bij te praten. Dit wordt enorm gewaardeerd door ons. Het geeft een gevoel van saamhorigheid en wederzijds interesse. Helaas hebben we ook heel veel leden niet gezien en dat is toch jammer. Bijna ieder jaar wordt het groepje kleiner en kleiner. We begrijpen heel goed dat niet iedereen een weekend van huis wil of kan, misschien zien we volgend jaar meer mensen die een bakkie komen doen. De velddagen worden meestal in het 2e weekend van Juni gehouden dat geeft denk ik genoeg ruimte in de planning om hier wellicht rekening mee te houden. De jaarlijkse BBQ was een succes, het eten was goed en er was voldoende. Nadat iedereen zijn buikje vol gegeten had konden we een borrel inschenken. In de avond werden er ook nog wat verbindingen gemaakt en uiteindelijke belandde iedereen in zijn bedje. (sommige wederom tot het ochtendgloren)  Zondagochtend zijn we rond 10:00 u langzaam aan begonnen met opruimen en rond 13:00 u waren we weer bij de Soma in Ede. Terugkijkend hebben we schitterende dagen gehad met bijzonder mooi weer, zijn er leuke experimenten gedaan en is de club weer radioactief geweest. Hopelijk tot volgend jaar en een dankwoord voor iedereen die mee heeft gedaan of geholpen.

73 Erik PA7ES

 

Dinsdag 9 juni was het weer zover. Het weer werkte mee en diverse OM’s hadden eigengebouwde antennes meegebracht om die te laten testen. Een mooi moment om onze nieuwe afdelings- RigExpert 170 antenne analyzer in te zetten. Een verticale multiband end-Fed antenne voor de HF banden bleek goed te werken, alleen niet op de amateurbanden. Door de draadlengte iets te veranderen komt het helemaal goed. Een 2-meter HALO antennetje bleek het netjes te doen. Door de gamma Match iets bij te stellen kon de SWR onder de 1:1,2 gekregen worden. Een combi 2-meter en 70-centimeter antenne kon getest worden voor 2-meter en bleek goed te werken maar wel iets te hoog in de band te zitten. Een HF-loop antenne bleek een onderbreking in de aansluiting naar de afstemcondensator te hebben en kon daardoor niet getest worden. Helaas hadden we geen mogelijkheid om het probleem ter plekke te verhelpen. Een AlphaDelta DX-B draadantenne voor 30/40/80 en 160 meter werd opgehangen en getest. Het bleek dat deze antenne de enige tuning nodig had. De resonantiepunten lagen net buiten de amateurbanden. Intussen hadden andere OM’s pret met een inverted-V antenne die op een Elecraft KX-3 transceiver was aangesloten. Al met al een leerzame avond en het werd duidelijk dat de RigExpert analyzer een heel waardevol apparaat is om snel inzicht te krijgen in de werking van een specifieke antenne. In september hopen we een demo-avond te organiseren waarop de werking en de toepassing van de analyzer duidelijk wordt gedemonstreerd. Afdelingsleden van de VERON afd. Wageningen en de VRZA afd. Zuid Veluwe kunnen het apparaat lenen om hun antennes te optimaliseren.

 

Rijk van Harn, PE1PTJ gaf voor een geïnteresseerd publiek een gloedvolle presentatie over IP adressen, Internetverbindingen en het TCP-IP protocol. In de loop van de avond werd het duidelijk hoe inventief het internet in elkaar zit. Rijk legde duidelijk het verschil uit tussen hubs, switches, bridges en routers en hoe die onderdelen gebruikt worden om het Internet goed te laten functioneren. Ook de bedoeling van de IP-adressen en de MAC adressen kwam voor het voetlicht. Een waardevolle avond voor iedereen die regelmatig het Internet op gaat. Rijk, bedankt!

 

Dinsdag 14 april was het vroeg beginnen voor de VERON leden. Vanaf half acht werden de voorstellen voor de VERON Verenigingsraad bekeken en werd erover gestemd. Binnen drie kwartier was de klus gepiept en konden de VERON leden tezamen met de inmiddels gearriveerde VRZA leden beginnen aan een gezellige avond met onderling QSO. Ook bleek er behoefte te zijn aan clubleden met diploma Kleuterschool want er moesten een fiks aantal QSL-kaarten van de PACC voorzien worden van een sticker en een stempel. Maar met gezamenlijke krachten was ook die klus in korte tijd geklaard. Ook is afgesproken dat we de antenne- meetavond in juni net zoals het vorige jaar weer in en bij het clubgebouw gaan houden. Opgave wat je gemeten wilt hebben aan antennes kun je doen tot een week voor de juni-avond. We gaan dan weer proberen om de nodige apparatuur te laten aanrukken. En nu maar hopen op redelijk weer….

 

Dinsdag 10 maart was het dan zover. De leden van beide verenigingen waren in grote getale op komen dagen om de lezing over glasvezelverbindingen te volgen die gehouden werd door Jacco Bronkhorst, PE1OUT. De naam van de lezing: “Optische transmissie, van glasvezel tot netwerk”. Jacco is een professional op dit gebied en wist met verve de ins en outs van het glazen netwerk uit de doeken te doen en liet een groot aantal glasvezelkabeltjes en andere optische zaken door de zaal rondgaan. Aan het einde van de avond was iedereen weer bijgespijkerd en helemaal op de hoogte van wat er zoal komt kijken voordat je thuis bent aangesloten op dit snelle medium.

 

Bekijk het foto album voor een impressie van de deelname aan de PACC contest 2015 met onze contest call PA6A.

 

Deze avond heeft ieder jaar een officieel tintje. Zowel de VERON afdeling Wageningen als de VRZA, afdeling Zuid-Veluwe houden hun reglementaire jaarvergaderingen. Statutair dienen dit voor iedere vereniging besloten vergaderingen te zijn zodat we het eerste deel van de avond afzonderlijk vergaderen. Na afloop vormen we weer één club onder het genot van een drankje. Omdat Cor Stevens wegens verhuizing is afgetreden als VERON bestuurslid en overigens ook regulier aftredend was, moest er een bestuursverkiezing gehouden worden. Geeuwke de Boer, die als bestuurslid ad-interim al een paar maanden meedraaide was verkiesbaar. Hij was de enige kandidaat zodat een officiële verkiezing niet noodzakelijk was. Op de VERON jaarvergadering kwamen naast de verplichte nummers zoals jaarverslag, financieel verslag etc. ook een aantal zaken op tafel die beide verenigingen aangaan. Het VERON bestuur deelde mee dat er een RigExpert antenne analyzer aangeschaft wordt die VERON en VRZA leden van onze afdelingen kunnen lenen. Er werden een paar suggesties gedaan voor een excursie, o.m. naar het nieuwe verbindingsdienst museum in Amersfoort  en naar de Gerbrandy toren. Er is ook een plan om een 5-mei station op te zetten in de periode rond Bevrijdingsdag. Een task-force van zeven mensen zal dit verder gaan voorbereiden.

 

De nieuwjaarsbijeenkomst van de VRZA Zuid-Veluwe en de VERON afdeling Wageningen mocht zich verheugen in een ruime opkomst. Ter verhoging van de feestvreugde hadden de besturen gezorgd voor gratis koffie met een tompouce waarop de logo’s van de VRZA en de VERON waren afgebeeld. Na diverse afkondigingen, o.m. over de aanstaande PACC contest, werd ook de nostalgie niet vergeten. Mans, PA0MBJ hield een korte presentatie over het opgaan, blinken en verzinken van de radiobuis, vergezeld van de nodige plaatjes van voor de ouderen bekende buistypen. Diverse leden hadden een aantal buizen meegebracht om in levenden lijve te kunnen bekijken. Hierna was er nog ruimschoots tijd voor onderling QSO, het inwisselen van consumptiebonnen voor lekkere drankjes en het nuttigen van de zoutjes die het bar-team had laten aanrukken. Het was zodoende een genoeglijk begin van het nieuwe verenigingsjaar.

 

Download lezing Mans PA0MBJ

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com