QRZ callsign lookup:

2014

 

Op de oudejaarsavond, onder het genot van een hapje en een drankje, namen 9 teams van vier personen deel aan de Pubquiz. Onder leiding van quizmaster Wolter PA5WN en bijgestaan door Mans PA0MBJ (organisator van de vragen) werden de vragen in multiple choice vorm aan de teams gesteld. Naast technische vragen waren er ook een aantal ludieke vragen, zoals over de eenheid Siemens (iets met stofzuigers?) of de vraag die mij het meest aansprak namelijk over een portret van Samuel B. Morse met als mogelijk antwoord “Wouter PG2W over 20 jaar”. Na een pauze werd de laatste serie vragen gesteld van de totaal 65 vragen. Om 22.30u werden de antwoordformulieren gecontroleerd en kwam team “Kilowatt” (Evert PA2KW, Rikus PD0IAZ, Cees PA0CKV, Fred PA0FVH) met slechts 9 fouten als winnaar uit de bus. Voor de winnaars was er een klein prijsje in de vorm van een LED-sleutelhanger.  De besturen kijken met voldoening terug op een geslaagde avond.

 

Afgelopen zaterdag 29 november zijn we naar het Omroep Zender Museum geweest. Met 10 amateurs waren we op tijd aangekomen in de bunker van KPN waar het museum ingericht is. Als zendamateurs ga je daar met pijn in je hart weg. Overal eindversterkers met 10KW en meer. Het hoogtepunt (of misschien het dieptepunt?) in de geschiedenis is het neerhalen van de zendmasten. Een mast van 195m wordt naar beneden gehaald alsof het niks is. Op 1 van de foto's staat het topje van de mast. Een gewicht van 1000kg wat met veren in de mast hangt om het schommelen op te vangen. Deze hing met een gewicht van 1000 kg op zo'n 400m hoogte. En wij doen een hoop moeite om een beam die met 3 man makkelijk te tillen is op 10 meter hoogte te krijgen. Maar dat zal wel aan ons liggen, we doen vast iets verkeerd. Ze hebben ons de kosten maar niet verteld, laat staan de wat de keuring van zo’n mast ieder jaar kost. Eén van de kleinere ruimtes van het museum staat vol met buizen en 4 buizentesters. Toch wist de gids ons met zijn tienen in het hokje te krijgen. Met het licht uit en de paar mooi opgestelde buizen waar de gloeispanning op aangesloten was waren we er ook slecht weer uit te krijgen. Na een geslaagde rondleiding is iedereen weer aan de reis naar huis begonnen.

 

 

Op deze meetavond, georganiseerd door de VRZA, afd. Zuid Veluwe en de VERON afd. Wageningen was weer een indrukwekkende hoeveelheid professionele meetapparatuur aanwezig en kon er gemeten worden onder deskundige leiding van Robert, PA1RK en Jacco PE1OUT. Al snel werd een zelfgebouwde meetbrug gecheckt met de network analyzer en ook een aantal meegebrachte transceivers en ontvangers werden gecontroleerd op goede werking. Op dezelfde wijze werden een aantal andere metingen verricht en zo was het weer een genoeglijke en leerzame avond. De belangstelling was goed te noemen met 41 aanwezige leden waarbij levendig onderling QSO op diverse plaatsen werd geconstateerd. Het was kennelijk moeilijk om afscheid te nemen. Om kwart voor elf vertrokken de laatste leden.

 

De lezing van Mans Jansen PA0MBJ “Help welke transceiver moet ik kiezen?” werd door een recordaantal van 42 amateurs bezocht. Na een uitleg voor welke banden (HF/VHF/UHF), in welke modes en met wat voor doel (contest, mobiel of ragchew) je de transceiver wilt gebruiken ging Mans van start met een uitleg over de ontvanger technologie. Aan de orde kwamen hoge en lage middenfrequenties en het belang en de gevaren van de mixer. In de jaren 1955 tot 1985 was een middenfrequentie op 9MHz populair en de jaren hierna een hoge middenfrequentie op 64MHz. De laatste jaren is er weer een tendens om terug te keren naar een lage middenfrequentie op 9MHz. De techniek van filters (veel steiler en smaller) en van mixers is dermate voortuit gegaan dat een lage middenfrequentie meer de voorkeur heeft bij high-end transceivers. Verder aan de orde kwamen “roofing filters”, DSP, “noise floor” en reciprocal mixing. Aan de zendzijde is de spectrale reinheid een van de belangrijkste eigenschappen.
Zowel de ARRL in het blad QST als Rob Sherwood voelen transceivers aan de tand en publiceren hun test resultaten, maar hoe moeten we deze resultaten beoordelen? Mans geeft uitleg over de meetmethode, wat er wordt gemeten en het belang van de meting. Een van de belangrijkste metingen is de “3rd order dynamic range” bij 2kHz of 20kHz. Deze range (in dB) geeft de verwerking van het zwakste- en sterkste signaal aan dat tegelijkertijd kan worden verwerkt. In het verleden werd er alleen met 20kHz getest, maar de mooie testresultaten van transceivers op 20kHz vallen tegen indien er met 2kHz wordt getest. Verder kunnen voorversterkers beter worden uitgeschakeld op de lage banden. Ook het belang van de verzwakker werd verklaard, 6dB verzwakking geeft 18dB verzwakking op ongewenste mengproducten op drukke (lage) banden.
Met de heldere uitleg van Mans kunnen we nu zelf de meetresultaten in de overzichten van QST en Rob Sherwood beter begrijpen. Al met al een zeer leerzame avond.

 

Download lezing Mans PA0MBJ

 

 

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst op 14 oktober 2014 hebben de Veron afdeling Wageningen en de VRZA afdeling Zuid-Veluwe een samenwerkingsconvenant ondertekend.
In dit convenant is vastgelegd hoe beide verenigingen vanaf 1-1-2014 samenwerken. Het convenant heeft een looptijd van twee jaar en zal na evaluatie worden verlengd.
Samengevat worden alle activiteiten zoals afdelingsbijeenkomsten, bestuursvergaderingen, excursies, zelfbouwprojecten, contesten en velddagen gezamenlijk gehouden, waarbij beide verenigingen hun eigen identiteit behouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De clubavond van 9 september mocht zich verheugen in een ruime belangstelling van VRZA en VERON Leden. Onderwerp was de productie van chips. Richard Oudt gaf een interessante presentatie over de stappen die nodig zijn om van de ruwe grondstof silicium te komen tot de uiterst gecompliceerde integrated circuits die o.m. onze transceivers bevolken. De daarbij getoonde videofilm was uitermate verhelderend en gaf goed weer met wat voor precisie en onder welke uitermate stofvrije omstandigheden de productie plaats vindt. De meegebrachte voorbeelden van siliciumstaven, wafers en andere zaken werden met grote belangstelling bekeken. Samen met het onderlinge QSO vóór en na de presentatie leverde het weer een gezellige en leerzame avond op voor onze leden.

 

De juni avond van de VERON/VRZA stond in het teken van antennemetingen. Gelukkig werkte het weer mee en konden er diverse metingen worden gedaan vóór het clubhonk in Ede. Een zelfgebouwde halvegolf antenne op 4 meter bleek een uitstekende SWR te hebben op een iets te lage frequentie. Maar dat is uiteraard eenvoudig te verhelpen. Een ex-TV 3-elements Yagi antenne, eveneens op 4 meter, was een lastiger klus. Maar dankzij de professionele meetapparatuur van Robert (PA1RK) kon worden vastgesteld dat zowel de resonantiefrequentie van de Yagi als de aanpassing van de balun niet correct was. Er zal dus nog het nodige zaag- en vijlwerk moeten gebeuren voordat de antenne bruikbaar is op de nieuwe 4-m amateurband. We hadden weer een flinke opkomst en het feit dat we als meetlocatie nu bij het clubhonk zaten betekende dat ook OM’s die geen antennes gemeten wilden hebben toch aan hun trekken kwamen met onderling QSO.

 

De clubavond in mei werd door 36 amateurs bezocht. Een goede opkomst! Na wat huishoudelijke mededelingen van de voorzitters van VRZA en VERON liet Erik, PA7ES, zien hoe je een HP voeding die 10 Euro excl. BTW kost kan modificeren voor amateurgebruik. Op die manier krijg je een krachtpatser die 12 V bij 40 A kan leveren en die qua stoorniveau stil genoeg is om voor transceivers gebruikt te worden. Erik begon met een PowerPoint presentatie en daarna demonstreerde hij hoe je de voeding uit zijn behuizing haalt en je de nodige modificaties aanbrengt. Zijn prestatie trok de nodige belangstelling. Ook waren de bouwpakketjes beschikbaar voor de richtingsgevoelige RF Wattmeter. Tien leden zullen nu wel bezig zijn om het apparaat in elkaar te zetten. Kortom, het was weer een gezellige en leerzame avond.

 

 

Download lezing Erik PA7ES

 

 

 

Op deze avond was er het nodige te doen. Voor de VERON leden begon de avond om half acht om vóór het officiële begin de Verenigingsraad-voorstellen te kunnen behandelen. Door het tempo erin te houden lukte het om voor 8 uur hiermee klaar te zijn. De afgevaardigden naar de VR konden de uitslagen van de stemmingen over de 7 voorstellen meenemen. Mans Jansen (PA0MBJ) gaf daarna een korte presentatie over het HF-Wattmeter knutselproject. Leden van beide verenigingen konden zich daarna inschrijven voor deelname en voor eventueel gezamenlijke aanschaf van de benodigde componenten. Dat leverde een lijst van tien namen op. Het ziet er naar uit dat op de mei-avond de spullen voor de Wattmeter beschikbaar zullen zijn. Hierna nam Wolter Nijmeijer, PA5WN het stokje over en begon de verkoping. Onder zijn inspirerende leiding verwisselden de nodige door de leden meegebrachte hobbymaterialen van eigenaar en viel er ook het nodige te lachen. De opkomst bedroeg 38 leden die behalve voor het geboden programma ook gekomen waren voor het brengen en halen van QSL-kaarten en het lenen van tijdschriften. De besturen kijken met voldoening terug op een geslaagde avond.

 

 

Bijgestaan door drie mede amateurs heeft Roel PE2CFV de organisatie van DARES en werkwijze bij noodgevallen uitgelegd voor zo’n dertig aanwezigen. Na een uitleg over het ontstaan van DARES werd ingegaan op het doel van DARES namelijk het verzorgen van communicatie tijdens noodsituaties. Dit laatste als ondersteuning van overheidsdiensten bij bv het wegvallen van het C2000 systeem. De regionale indeling (en plaatsing van antennes op meldkamers) en de alarmering van DARES deelnemers via P2000 pagers kwam hierna aan de orde. Voor het onderhouden van communicatie tijdens noodsituaties beschikt DARES over de zelf uit te geven prefix serie PI9Dx, waarbij x de letters van het alfabet zijn en PI9D het hoofdstation is. Communicatie (spraak- of dataverkeer) kan op HF, VHF en UHF plaatsvinden afhankelijk van de omstandigheden en de te overbruggen afstand. De DARES organisatie neemt al jaren deel aan oefeningen met de overheid, zoals FLOODex uit 2009. De samenwerking met veiligheidsregio’s is in een aantal gevallen vastgelegd in een convenant. De samenwerking met defensie is formeel geprotocolleerd voor de koppeling aan het TITAAN netwerk van defensie. Aan het einde van de avond werd een demonstratie gegeven van email verkeer via de radio en via internet. Alle meegebrachte flightcases met apparatuur en antenne opstellingen werden tijdens de pauze en na afloop goed bekeken. Al met al een zeer leerzame avond.

 

Onze jaarvergadering werd tegelijkertijd gehouden met die van de VRZA afd. Zuid Veluwe. Beide clubs betrokken verschillende zaaltjes om ongestoord in eigen kring te kunnen overleggen. Het streven was om in één uur hiermee klaar te zijn zodat er nog tijd over was voor onderling QSO. En dat is aardig gelukt. In onze jaarvergadering werd het jaarverslag van onze afdelingssecretaris zonder amendementen goedgekeurd en dat gold ook voor het financieel overzicht van onze penningmeester na beantwoording van enkele vragen van de leden. De financiële reserves zijn licht toegenomen in het afgelopen jaar. Toine deed verslag van de bevindingen van de kascontrole commissie waarna de penningmeester decharge werd verleend. voor dit jaar bestaat de kascontrole commissie uit Jelte den Ouden, Ruud Ivens en Hans Baard. Onze afdeling zal op de komende VR vertegenwoordigd worden door Wouter Lingeman, Gerrit Plasman en Cor Steevens. De leden stellen het op prijs als ook dit jaar een uitje wordt georganiseerd. de voorstellen zijn: het zendermuseum, het radiomuseum en de Gerbrandy toren. Samen met de VRZA zal een keuze worden gemaakt. Door het samengaan met de VRZA afd. Zuid Veluwe wordt de velddag nu ook gezamenlijk aangepakt. VERON leden worden aangemoedigd om hieraan ook deel te nemen. Als knutselproject wordt door Mans een eenvoudige richtingsgevoelige RF Wattmeter voorgesteld. Momenteel zijn goedkope metertjes beschikbaar. Liefhebbers kunnen die op de volgende clubavond kopen bij Erik PA7ES die een doos vol zal meenemen.

Op de omschakelaar na, die de meesten nog wel hebben liggen in je junkbox zijn de componentenkosten minimaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 14 januari was het zover: gezamenlijk werd het glas geheven op een goed amateurjaar 2014. Het begin dit jaar was zeker goed te noemen met een opkomst van ca. 40 leden van beide verenigingen. Dat gaf levendige onderlinge QSO’s onder het genot van koffie en een lekker stukje taart. Roelof Waninge (PA4RW) zorgde voor een technisch intermezzo met een interessante uitleg wat er allemaal mogelijk is met het Arduino computerboardje. Dat inspireerde meerdere leden om ook eens wat te gaan experimenteren met zo’n computer van enkele tientjes. Mans Jansen (PA0MBJ) had een WSPR station opgebouwd. Daarvoor had hij de afdeling sanitair van de plaatselijke bouwmarkt leeggekocht om een PVC contraptie te maken van afvoerpijp die niet misstaan zou hebben in het Hilton hotel. Maar de grote loopantenne op dit pijpenkuis deed in nauwe samenwerking met een speciaal daarvoor geconstrueerde tuner uitstekend zijn werk op 80 meter en leverde aan de lopende band WSPR stations af aan de transceiver. Via de beamer kon de zaal meegenieten aan het binnenstromen van nieuwe locaties op de digitale landkaart. Een groepje geïnteresseerden die de WSPR lezing van vorig jaar hadden gemist werden nog vlug even bijgespijkerd waardoor ze waarschijnlijk nu ook met het WSPR virus zijn besmet. Het was een gezellige en inspirerende avond en we hopen dat er nog vele in dezelfde goede amateurgeest zullen volgen.

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com